• Intro19 1

På gång

Vi gläds åt fortsatta förtroenden och nya uppdrag! Här kan du läsa lite om några olika möten och kongresser som vi arbetar med just nu. Vill du ha referenser från någon av våra uppdragsgivare kontakta oss gärna

2021

 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Uppsala, 500  - 700 deltagare
 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister DIGITALT
 • Nätverksmöte inom fästingforskning DIGITALT
 • Regiondagar i enodokrinologi, Västervik, cirka 50 deltagare
 • Vårmöte i perinatologi, cirka 100 personer, DIGITALT
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare DIGITALT
 • Arbetsterapiforum, 1000 deltagare DIGITALT
 • Sparbankernas Riksförbund, ort ej fastställd, cirka 200 deltagare
 • Sveriges kyrkokamerala förening, 150 deltagare, Kalmar
 • SYED,  ST-läkautbildning, cirka 50 personer, Lund
 • ISRHML internationell konferens, DIGITALT250 deltagare
 • Perinatalmötet, cirka 100 personer, Stockholm

2022

 • Svensk barneurologisk förening, Stockholm, cirka 200 deltagare
 • SNQ (Svenskt Neonatalt kvalitetsregister, cirka 150 deltagare, Stockholm.
 • NordTick, Fevik, Norge, 100-200 deltagare 
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, Ort ej offentliggjord, 500  - 700 deltagare
 • SNÄFF, Svenska nätverket för fästingforskare, ort ej fastställd, cirka 70 deltagare
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare Malmö
 • Perintaldagarna, Stockholm cirka 150 deltagare

2023

 • NordTick, Danmark, ort ej fastställd.
 • BUS-dagarna cirka 350 personer, ort ej offentliggjord
 • Familjecentralskonferensen,  cirka 1000 deltagare, ort ej offentliggjord
 • Infektionsveckan/Mikrobiologiskt Vårmöte, cirka 5-700 personer. Ort ej offentliggjord.